ასტეროიდებზე თვალთვალის სისტემის წარმატება

ასტეროიდებზე თვალთვალის სისტემის წარმატება

 საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელსაც ნასა ხელმძღვაბელობს, პოტენციურად საშიშ ასტეროიდებზე სათვალთვალო