ბავშვური შეკითხვები

ბავშვური შეკითხვები

რატომ არ ვარდება მთვარე?  თუ ქვას ხელს გავუშვებთ, ის ვერტიკალურად ქვემოთ მოძრაობით დაეცემა დედამიწაზე. თუ დედამიწის ზედაპირის პარალელურად გავისვრით, ისევ ჩამოვარდება, ოღონდ თან მოშორებით. რაც უფრო ძლიერად ვუბიძგებთ, მით უფრო შორს მოასწრებს დაცემას. კიდევ უფრო ძლიერად გასროლის შემთხვევაში, მისი დაცემის ადგილი შეიძლება ვეღარც დავინახოთ, რადგან აქ დედამიწის სფეროსებრი ფორმა იჩენს თავს: თითქოს, მისი მრგვალი ზედაპირი […]