სხვა პლანეტების კოლონიზირება ბიოტექნოლოგიისა და სინთეზური ბიოლოგიის გარეშე შეუძლებელია

 ბოლო 12 000 წლის განმავლობაში, ადამიანებმა მნიშვნელოვნად შეცვალეს დედამიწის ზედაპირის გარეგნული

ბნელი ძალა

მეცნიერებმა პირველად მოახერხეს შავი ხვრელის დანახვა. რას მისცემს ეს კაცობრიობას?