ოუმუამუა

ოუმუამუა

 2017 წ. ოქტომბრის ბოლოს აღმოჩენილი ციური სხეულის ტრაექტორია და სიჩქარე(95 000 კმ/სთ – 26,4 კმ/წმ.),

მომხვდურმა პლანეტამ, დედამიწა გაარღვია და კონტინენტები გაწია

მომხვდურმა პლანეტამ, დედამიწა გაარღვია და კონტინენტები გაწია

 ასტროფიზიკოსმა სიაოლეი ჩჟანმა(ჯოჯრ მეისონის უნივერსიტეტი, ა.შ.შ.) სტატია წარმოადგინა,

ასტეროიდებზე თვალთვალის სისტემის წარმატება

ასტეროიდებზე თვალთვალის სისტემის წარმატება

 საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელსაც ნასა ხელმძღვაბელობს, პოტენციურად საშიშ ასტეროიდებზე სათვალთვალო