ოუმუამუა

ოუმუამუა

 2017 წ. ოქტომბრის ბოლოს აღმოჩენილი ციური სხეულის ტრაექტორია და სიჩქარე(95 000 კმ/სთ – 26,4 კმ/წმ.),

მომხვდურმა პლანეტამ, დედამიწა გაარღვია და კონტინენტები გაწია

მომხვდურმა პლანეტამ, დედამიწა გაარღვია და კონტინენტები გაწია

 ასტროფიზიკოსმა სიაოლეი ჩჟანმა(ჯოჯრ მეისონის უნივერსიტეტი, ა.შ.შ.) სტატია წარმოადგინა,