ALMA აქტიური ბირთვების მათსავე შემომფარგლავ გალაქტიკებზე ზემოქმედებას სწავლობს

ALMA აქტიური ბირთვების მათსავე შემომფარგლავ გალაქტიკებზე ზემოქმედებას სწავლობს

 მეცნიერთათვის ცნობილია, რომ ზემასიური შავი ხვრელი მისი შემომფარგლავი გალაქტიკის ფორმირებასა