კოსმოსურმა ტელესკოპმა Hubble პროტოპლანეტურ სისტემაში ორბიტული რგოლების ჩრდილები დააფიქსირა

 პლანეტური სისტემების წარმოშობის გაზურ-მტვროვანი ჰიპოთეზა, პირველად შემოთავაზებული იქნა ემანუელ სვედერბორგის მიერ