გრძელპერიოდიანი პლანეტებისა და ვარსკვლავთა თანამგზავრების აღმოჩენის შესახებ

გრძელპერიოდიანი პლანეტებისა და ვარსკვლავთა თანამგზავრების აღმოჩენის შესახებ

 მშობლიური მნათობიდან დიდი მანძილით დაშორებული პლანეტის შემჩნევა