კოლაიდერი 2017

 დაგვიანებული სტარტისა და ერთ-ერთ ვაკუუმიან კამერასთნ დაკავშირებული პრობლემების

ასტრონომია 2017

მღვიმეები მთვარეზე  ამ აღმოჩენამ, მთვარის კოლონიზაციის თემისადმი ინტერესი ისევ გამოაცოცხლა.