წლის აფეთქება

წლის აფეთქება

 ევროპელმა და ჩრდილოეთ ამერიკელმა ასტროფიზიკოსებმა, წითელი ზეგიგანტის ევოლუციაზე თვალყურის მიდევნება,

ზეახალმა მეზობელი გალაქტიკის ნაწილის სტერილიზაცია მოახდინა

ზეახალმა მეზობელი გალაქტიკის ნაწილის სტერილიზაცია მოახდინა

 ამერიკელი ასტროფიზიკოსების განცხადებით, დედამიწიდან 30 მილიონი სინათლის წლის მანძილზე