ასტრონომია 2017

ასტრონომია 2017

მღვიმეები მთვარეზე  ამ აღმოჩენამ, მთვარის კოლოონიზაციის თემისადმი ინტერესი ისევ გამოაცოცხლა.

ასტეროიდებზე თვალთვალის სისტემის წარმატება

ასტეროიდებზე თვალთვალის სისტემის წარმატება

 საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელსაც ნასა ხელმძღვაბელობს, პოტენციურად საშიშ ასტეროიდებზე სათვალთვალო