ყველაზე მძლავრი რენტგენის აპარატი შავი ხვრელების შესახებ თეორიას „აფეთქებს“

ყველაზე მძლავრი რენტგენის აპარატი შავი ხვრელების შესახებ თეორიას „აფეთქებს“

 სანდიას ნაციონალური ლაბორატორიების(ა.შ.შ.) ერთ-ერთ შენობაში განთავსებულია დანადგარი – Z Machine,