მომხვდურმა პლანეტამ, დედამიწა გაარღვია და კონტინენტები გაწია

მომხვდურმა პლანეტამ, დედამიწა გაარღვია და კონტინენტები გაწია

 ასტროფიზიკოსმა სიაოლეი ჩჟანმა(ჯოჯრ მეისონის უნივერსიტეტი, ა.შ.შ.) სტატია წარმოადგინა,

დედამიწა

დედამიწა

  მესამე პლანეტა მზიდან, უდიდესი, დიამეტრითა და მასით, ყველაზე მაღალ სიმკვრივესთან ერთად,