ორი კომეტის ამბორი

ორი კომეტის ამბორი

 კომეტა 67P/ჩურიუმოვი-გერასიმენკო, შორეულ წარსულში, ორი ციური სხეულის გაერთიანებით წარმოიქმნა(ESA).