გრავიტაციული ტალღები ნეიტრონულ ვარსკვლავთა წყვილისგან

გრავიტაციული ტალღები ნეიტრონულ ვარსკვლავთა წყვილისგან

 ობსერვატორიებმა Advanced LIGO(გრავიტაციული ტალღების ობსერვატორია ლაზერული ინტერფერომეტრიით) და Virgo

“გრავიტაცია ილუზიაა” – თეორია, რომლის მიხედვითაც გრავიტაციული ტალღები არ არსებობს

“გრავიტაცია ილუზიაა” – თეორია, რომლის მიხედვითაც გრავიტაციული ტალღები არ არსებობს

 “ჩვენ გვაქვს დაკვირვებით მიღებული მაგალითები, რომლებიც თანხვედრაშია გრავიტაციაზე შექმნილ ახალ შეხედულებასთან.

სამყაროს გაფართოების შესახებ

სამყაროს გაფართოების შესახებ

 ვუმზერთ რა შორეულ სამყაროს, ყველგან გალაქტიკებს ვხედავთ, ყველა მიმართულებით, მილიონობითა და მილიარდობით სინათლის წლის მანძილზე.