ჟანგბადი ორიონის ნისლეულში

კოსმოსური ტელესკოპი ”ჰერშელის” ინფრაწითელმა დეტექტორებმა კოსმოსში ჟანგბადის მოლეკულები აღმოაჩინეს. მონაცემები უკვე გადამოწმებული და დამტკიცებულია NASA-ს მიერ. ჟანგბადის ცალკეული ატომები, განსაკუთრებით მასიურ ვარსკვლავებთან, ადრეც იყო შემჩნეული, თუმცა ამის დამტკიცება პირველად მოხდა.

 

ოთხკუთხა წითელი ნისლეული

როგორ წარმოიქმნა ეს წითელი ოთხკუთხა ნისლეული? ზუსტი პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.  ცენტრში ხნიერი ორმაგი ვარსკვლავი მდებარეობს, რომელიც აიძულებს ნისლეულს ანათოს. ფორმას განაპირობებს სქელი მტვრის გარსი, რომელიც ქმნის გაზებისგან შემდგარ ასო იქსის(X) მაგვარ  კონუსურ ნაკადს.

 

ნისლეულები + კოსმოსური ხვრელი

პლანეტარული ნისლეული Mz3: ნისლეული ჭიანჭველა

რატომ არა აქვს ამ  “ჭიანჭველას” სფეროს ფორმა? ის ხომ პლანეტარული ნისლეულია, რომელიც მზის მაგვარმა ვარსკვლავმა ევოლუციის ბოლოს, კოსმოსში გამოტყორცნა. ასეთი ნისლეულები კი სფეროს ფორმებით არიან ცნობილნი. მიზეზი შეიძლება იყოს ცენტრიდან ძალიან მაღალი სიჩქარით მოძრავი – 1000 კმ/წმ.