კოლაიდერი 2017

 დაგვიანებული სტარტისა და ერთ-ერთ ვაკუუმიან კამერასთნ დაკავშირებული პრობლემების