ფიზიკოსებმა ზემკვრივი მატერია მიიღეს

დიდ ადრონულ კოლაიდერში მიღებული მატერიის ტემპერატურა მზის გულის ტემპერატურაზე გაცილებით მაღალი და ნეიტრონული ვარსკვლავების სიმკვრივეზე მეტი იყო.

 

 

ჰიგსის ბოზონი არ აღმოუჩენიათ

კოლაბორაცია ATLAS-ის იფიციალურმა წარმომადგენელმა((Fabiola Gianotti) განაცხადა, რომ აჟიოტაჟი ჰიგსის ბოზონის აღმოჩენის შესახებ არ შეეფერება სინამდვილეს. მონაცემები ჰიგსის ”გამოჭერის” შესახებ მათემატიკოს პიტერ ვოიტის ბლოგზე ერთ-ერთმა მომხმარებელმა გამოაქვეყნა.

 

ტევატრონზე შესაძლებელია ახალი ნაწილაკი გაჩნდა

ფიზიკოსებმა, რომლებიც ამერიკულ ამაჩქარებელ ტევატრონზე მუშაობენ, ჯერჯერობით ამოუხსნებლი მოვლენის აღმოჩენაზე აკეთებენ განცხადებას, რომელიც, შესაძლებელია, აქამდე უცნობი ნაწილაკის დაბადებასთან იყოს დაკავშირებული.

 

დროში მოგზაური ნაწილაკები კოლაიდერში

 მსოფლიოში ყველაზე დიდ ამაჩქარებელზე ჩატარებული ექსპერიმენტების დროს შეიძლება გაჩნდნენ ნაწილაკები, რომელთაც დროში უკან გადაადგილება შეუძლიათ.

დეტექტორი ALICE

 ეს არის კლასიკური სქემით აწყობილი დიდი დეტექტორი, თუმცა ოპტიმიზირებული მძიმე ბირთვების შეჯახებების შესწავლისთვის. მისი ზომები 26/16/16-ზე მეტრია, მთლიანი მასა 10 000 ტონა.

დიდი (ჰ)ადრონული კოლაიდერი

დიდი ადრონული კოლაიდერი. ”დიდითავისი ზომების გამო(სიგრძით 27 კმ), ”ადრონული”- იმიტომ რომ მძიმე ნაწილაკებს აჩქარებს, ადრონებს (ანუ ნაწილაკებს, რომლებიც კვარკებისგან შედგებიან), ”კოლაიდერი”— იმიტომ რომ ეს ნაწილაკები აჩქარდებიან ორ კონად, ცირკულირებენ საწინააღმდეგო მიმართულებებით და სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებზე ერთმანეთს ეჯახებიან.

ტევატრონის გამოცანა

უახლოეს წლებში დიდი ადრონული კოლაიდერი ტევატრონის გამოცანას ამოზსნის
იანვრის პირველ რიცხვებში კოლაბორაცია CDF-მა, რომელიც ამერიკულ პროტონ-ანტიპროტონულ კოლაიდერ ტევატრონზე მუშაობდა, ახალი ეფექტის აღმოჩენის შესახებ გააკეთა განცხადება. ეს ეფექტი ვერ ეწერება ატომური ფიზიკის სტანდარტულ მოდელში.

ანტიმატერია

 ანტინივთიერება – მატერია, რომელიც შედგება ანტინაწილაკებისგან. თანამედროვე წარმოდგენებით, ძალები, რომლებიც მატერიის სტრუქტურას განსაზღვრავენ(ბირთვების წარმომქმნელი ძლიერი ურთიერთქმედება, ატომებისა და მოლეკულების წარმომქნელი ელმაგნიტური ურთიერთქმედება) აბსოლუტურად ერთნაირია როგორც ნაწილაკებისთვის ისე ანტინაწილაკებისთვისაც.