კოლაიდერის მიერ შეგროვებული მონაცემების მხოლოდ ერთი პროცენტია გამოყენებადი

 დიდ ადრონულ კოლაიდერზე ჩატარებული ექსპერიმენტებით, მეცნიერებმა უამრავი აქამდე უცნობი სუბატომური

კოლაიდერი 2017

 დაგვიანებული სტარტისა და ერთ-ერთ ვაკუუმიან კამერასთნ დაკავშირებული პრობლემების