კოლაიდერის მიერ შეგროვებული მონაცემების მხოლოდ ერთი პროცენტია გამოყენებადი

 დიდ ადრონულ კოლაიდერზე ჩატარებული ექსპერიმენტებით, მეცნიერებმა უამრავი აქამდე უცნობი სუბატომური