გამოცანები დიდი ადრონული კოლაიდერისგან

გამოცანები დიდი ადრონული კოლაიდერისგან

 დიდი ადრონული კოლაიდერის მთავარი ამოცანაა, სტანდარტული მოდელიდან(სმ) გადახრების საიმედო მტკიცებულებების აღმოჩენა.