ორი ზეახლის აფეთქების მომენტი „რეალურ დროში“

ორი ზეახლის აფეთქების მომენტი „რეალურ დროში“

 ასტრო-ფიზიკოსთა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელსაც ნოთრდამის უნივერსიტეტის პროფესორი პიტერ გარნავიჩი ხელმძღვანელობდა,