წლის აფეთქება

 ევროპელმა და ჩრდილოეთ ამერიკელმა ასტროფიზიკოსებმა, წითელი ზეგიგანტის ევოლუციაზე თვალყურის მიდევნება,