ვარსკვლავური ჰალო ირმის ნახტომის კიდეზე

ასტრონომებმა ირმის ნახტომის შორეული ვარსკვლავების უცნაური მოძრაობა დაფიქსირეს, რომელიც გალაქტიკის გარშემო ვარსკვლავური ჰალოს არსებობაზე მიუთითებს(hubblesite).

ორი ხნიერი ვარსკვლავი გალაქტიკური ჰალოდან

 ჩვენი გალაქტიკის მკვეთრად გამოხატული სპირალური დისკო სფეროს ფორმის ჰალოთია გარსშემორტყმული, რომელიც მისი საზღვრებიდან საკმაოდ შორს 5-10 ათასი სინათლის წლის მანძილზე ვრცელდება.

ჩვენი გალაქტიკის ფორმირების ზუსტი დრო

 ახალი დათარიღება ასტრონომებს გალაქტიკების ევოლუციის უკეთ გაგებაში დაეხმარებათ. ბალტიმორის კოსმოსური კვლევების ინსტიტუტის(ა.შ.შ.) ასტრონომები ჩვენი გალაქტიკის ფორმირების ზუსტი დროის დადგენას ცდილობენ, ისეთ ფორმაში, როგორიც ის ახლა არის. გარდა ამისა, სპეციალისტების თქმით, ირმის ანხტომის ისტორიის შეწავლით მეზობელი გალაქტიკების ევოლუციური პროცესების გაგებაცაა შესაძლებელი.

გალაქტიკის ორმაგი სახე

 1930 წელს ედვინ ჰაბლის მიერ წარმოდგენილი მორფოლოგიური კლასიფიკაცია გალაქტიკებს ფორმების მიხედვით ერთმანეთისგან მკაფიოდ განასხვავებს: