წვიმა რგოლებიდან: ზოლებიანი სატურნი

 სატურნის რგოლებიდან დამუხტული წყლის წვეთების ”წვიმები” მოდის, რაც პლანეტის ატმოსფეროს ზედა ფენების შემადგენელზე და ტემპერატურაზე მოქმედებს(W. M. Keck Observatory).