სპირალური M100 (NGC 4321)

 უზარმაზარი გალაქტიკა M100, სპირალური გალაქტიკების ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია (ე.წ. ”გრანდ დიზაინ”-ის ტიპის –