ქარები გეილის კრატერში

 ნასამ მარსმავალ „ცნობისმოყვარეობადან“ მიღებული მეტეოროლოგიური დაკვირვებების შედეგები გამოაქვეყნა, რემელთა მიხედვითაც ზონდმა გეილის კრატერის ქარების რუკა შეადგინა და ატმოსფერული წნევის ცვლილებები დააფიქსირა(NASA).

კრატერი გეილი

ამ მკაფიო გამოსახულების ცენტრში, რომელიც მარსის ხოლოვნური თანამგზავრის ”ოდისევსის” სითბური გამოსხივების კამერამ გადაიღო, ეკვატორთან ახლოს, მდებარეობს 154 კილომეტრიანი კრატერი გეილი.

 

 

მეთანი გაქრა?!

 წითელი პლანეტის ატმოსფეროში მეთანის(ერთ-ერთი მთავარი ”ბიომარკერი”) კვალი ორი ათეული წლის