შავი ხვრელი ყავისფერი ჯუჯას შთანთქმის პროცესში

 პოლონელმა ასტროფიზიკოსებმა, გალაქტიკა NGC 4845-ში, შავი ხვრელის მიერ ყავისფერი ჯუჯას შემადგენლის შთანთქმის პროცესის გადაღება შეძლეს(ESA).

მძაფრი ვარსკვლავური ქარები

 ევროპის კოსმოსურმა ობსერვატორია ”XMM-ნიუტონმა” გიგანტური ვარსკვლავის ინტენსიური ქარის დეტალური კვლევა დაასრულა. აღმოჩნდა, რომ ეს ნაწილაკური ნაკადი არაერთგვაროვანია, ის ასეულობით ათასი ფრაგმენტისაგან შედგება(ESA).

ელვარე დუეტი

 ასტრონომებმა ორმაგი სისტემა გამოიკვლიეს, რომლის ორივე მნათობი სამყაროს ყველაზე ელვარე და მასიურ ტიპს მიეკუთვნება(NASA).