თეთრი ჯუჯები სიკვდილისთვის ემზადებიან

  გამოთვლების მიხედვით, ზოგიერთი ძალიან ხნიერი ვარსკვლავები მთლიანობას სწრაფი ბრუნვით ინარჩუნებენ და დამუხრუჭებასთან ერთად მძლავრ ზეახლებად აფეთქდებიან. ჩვენი გაკლქტიკა, შესაძლებელია, ნელი მოქმედების ასეთი ბომბებითაა სავსე. ყოველი მათგანი ნებისმიერ მომენტში შეიძლება აფეთქდეს.