მყისიერი კავშირი

მყისიერი კავშირი

 კვანტური მექანიკის პროგნოზები, კლასიკური სამყაროს შესახებ წარმოდგენებს ძნელად შეესაბამება.