პერპეტუუმ მობილე

 მარადიული ძრავა, პერპეტუუმ მობილე(ლათ. მარადიული მოძრაობა), წარმოსახვითი მანქანაა, რომელიც დაქოქვის

ზეემანის ეფექტი

 მაგნიტური ველის მხრიდან, ატომების მიერ გამოსხივებულ სინათლეზე ზემოქმედების შესწავლის ტრადიცია,