ანთების კვალი წარსულიდან

 მცირე ხანგრძლივობის გამა-ანთბა იყო მაღალენერგეტიკული გამოსხივების წყარო, რომლის ზემოქმედების ქვეშ დედამიწა ჩვენი წელთ აღრივხვის მერვე საუკუნეში მოექცა(Royal Astronomical Society).

ყველაზე ელვარე აფეთქებები სამყაროში

  ეს ელვარება გამა-ანთებებთანაა დაკავშირებული, როცა დიდი ვარსკვლავი თავის თავში იშლება(ასე რომ ვთქვათ), რათა არაჩვეულებრივად მკვრივ და პატარა წერტილად გადაიქცეს, რასაც მეცნიერები შავ ხვრელს უწოდებენ.

რუსულ-ამერიკულმა აპარატმა რეკორდული გამა-ანთება დააფიქსირა

რუსულ-ამერიკული მისია Wind-ის ჩარჩოებში ასტრონომებმა რეკორდულად გრძელი გამა-ანთება GRB111209А-ს  დეტალური დაკვირვება ჩაატარეს.

 

 

უცნაური გამა-ანთების ორნაირი ახსნა

ასტრონომებმა გამა-ანთების GRB 101225A-ს ასახსნელად ორი განსხვავებული ვერსია წარმოადგინეს. ის 2010 წლის 24 დეკემბერს დაფიქსირდა(აუცილებლად ნახეთ ანიმაცია).

მეცნიერთა ნაშრომი ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნდა(1,2).

 

უცნაური გამა ანთების მიზეზი

ასტრონომებმა ზეკაშკაშა გამა გამოსხივების მიზეზი დაადგინეს, რომელიც 2011 წელს მოხდა. ერთბაშად ორი სტატია გამოჩნდა ამის შესახებ ჟურნალ Science-ში, ხოლო მოკლედ წერს ScienceNOW.