”ფუკუსიმას” გაჩერება და გეონეიტრინოები

 ”ფუკუსიმას” ატომური ელექტროსადგურის გაჩერებამ ნეიტრინოების იაპონურ დეტექტროთან KamLAND, ნეიტრინოების ფონის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია, რაც ფიზიკოსებს დედამიწის სიღრმეებიდან მოსული იგივე ნაწილაკების აღმოჩენას უადვილებს(NatureNews).