”ფუკუსიმას” გაჩერება და გეონეიტრინოები

 ”ფუკუსიმას” ატომური ელექტროსადგურის გაჩერებამ ნეიტრინოების იაპონურ დეტექტროთან KamLAND, ნეიტრინოების ფონის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია, რაც ფიზიკოსებს დედამიწის სიღრმეებიდან მოსული იგივე ნაწილაკების აღმოჩენას უადვილებს(NatureNews).

ობსერვატორია IceCube-მ გამა-ანთებით გაჩენილი ნეიტრინოები ვერ დააფიქსირა

  ობსერვატორია IceCube-მ ისევ ვერ შეძლო გამა-ანთებებით გამოსხივებული მაღალენერგიული ნეიტრინოების რეგისტრირება(Nature).