მაგნეტარი

ნეიტრონული ვარსკვლავი განსაკუთრებულად ძლიერი მაგნიტური ველით(10¹¹ ტესლამდე). თეორიულად მაგნეტრების არსებობა იწინასწარმეტყველეს 1992 წელს, ხოლო მათი რეალურად არსებობის დადასტურება მოხდა 1998-ში მძლავრი გამა და რენტგენის გამოსხივების რეგისტრირებით, წყაროდან ნომრით SRG 1900+14, არწივის თანავარსკვლავედში.