ასტრონომია 2013

 ასტრონომიის მოყვარულებს, პროფესიონალებსა და ყველას, ვისთვისაც სულერთი არ არის ვარსკვლავებიანი

კოსმოსის ყველაზე ძლიერი მაგნიტები

 ყველაზე ძლიერი მაგნიტები ნეიტრონული ვარსკვლავები არიან. ჩვეულებრივ მათ ზედაპირთან ახლოს მაგნიტური ველის სიდიდე 1012 ჰაუსია, ზოგჯერ კი ასჯერ და ათასჯერაც აჭარბებს ამ მაჩვენებელს. ვარსკვლავებს ველებით 1014–1015ჰს. მაგნეტარებს უწოდებენ. ამ დროისათვის ოცზე მეტი მაგნეტარია ცნობილი.