„აპოლო 13“

  ფრენის ორმა დღე-ღამემ „აპოლონ-13“-ისთვის მნიშვნელოვანი შეფერხებების გარეშე ჩაიარა.