მაინც, რამდენად სწრაფად ფართოვდება სამყარო? ფეთქებად ვარსკვლავზე მრავალჯერადი დაკვირვებით მიღებულია ახალი მონაცემები

 აქ როგორ მოვხვდით? საით მივდივართ? რამდენ ხანს ვიქნებით? ეს კითხვები