”ფუკუსიმას” გაჩერება და გეონეიტრინოები

 ”ფუკუსიმას” ატომური ელექტროსადგურის გაჩერებამ ნეიტრინოების იაპონურ დეტექტროთან KamLAND, ნეიტრინოების ფონის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია, რაც ფიზიკოსებს დედამიწის სიღრმეებიდან მოსული იგივე ნაწილაკების აღმოჩენას უადვილებს(NatureNews).

ანტინეიტრინო: რითი ჯობია მატერია ანტიმატერიას

 მოუხელთებელ და უმსუბუქეს ნაწილაკებზე ჩატარებული ზუსტი კვლევბი საშუალებას იძლევა გაირკვეს, რატომ არის სამყაროში ასე ცოტა ანტიმატერია.

ობსერვატორია IceCube-მ გამა-ანთებით გაჩენილი ნეიტრინოები ვერ დააფიქსირა

  ობსერვატორია IceCube-მ ისევ ვერ შეძლო გამა-ანთებებით გამოსხივებული მაღალენერგიული ნეიტრინოების რეგისტრირება(Nature).

ნეიტრინოს ზესიჩქარით მოძრაობის საკითხი დახურულია

 ევროპის ბირთვული კვლევის ცენტრმა(CERN) საბოლოოდ დახურა ნეიტრინოების ზესიჩქარით მოძრაობის საკითხი, როგორც მოსალოდნელი იყო ეს ნაწილაკი ელექტრომანიტურ ტალღებზე სწრაფად არ გადაადგილდება.