იონებისა და პროტონების შეჯახებით გლაზმა წარმოიქმნა

 ფიზიკოსებმა, რომლებიც დიდ ადრონულ კოლაიდერზე მუშაობენ, მძიმე იონებისა და პროტონების შეჯახების დროს უჩვეულო ეფექტი აღმოაჩინეს, მსგავსი პროტონ-პროტონული და იონ-იონური შეჯახების დროს დამზერილისა. ამ ეფექტს ნივთიერების განსაკუთრებულ მდგომარეობას – გლაზმას უკავშირებდნენ, თუმცა, მეცნიერები მის აღმოჩენას იონ-პროტონულ შეჯახებებში არ ელოდნენ(arXiv.org).

დაკონსერვებული დრო

 რაც არ უნდა წერონ ფანტასტებმა, თანამედროვე მეცნიერება მიიჩნევს, რომ წარსულში მოგზაურობა შეუძლებელია. რაც შეეხება მომავალში მოგზაურობას, მეცნიერები ამ ამბავში არც თუ ისე სოლიდარულები არიან.

ფარულ სამყაროსთან დამაკავშირებელი ხიდი

ჰიგსის ბოზონის აღმოჩენასთნ დაკავშირებული აჟიოტაჟი მეცნირებიდან შორს მყოფ ფართო საზოგადოებაში გაღიზიანებას იწვევს. აინტერესებთ თუ რაში იხარჯება მათ მიერ გადახდილი გადასახადები(ჩვენ ეს არ გვეხება:) და არა სამყაროს წარმომავლობის ამბავი, ის თუ როგორ შეიძლება ახლად აღმოჩენილი ნაწილაკის  გამოყენება მეცნიერებასა და ყოფაცხოვრებაში.

ნივთიერების აგრეგატული მდგომარეობა (თეთრი ჯუჯა და ნეიტრონული ვარსკვლავი)

  ნივთიერების მდგომარეობა, რომელიც ხასიათდება გარკვეული ხარისხობრივი თვისებებით, უნარით ან უუნარობით შეინარჩუნოს ფორმა ან მოცულობა. აგრეგატული მდგომარეობის ცვლილებას თან ახლავს ნივთიერების სხვა და სხვა ფიზიკური თვისებების ცვლილება.

უცნაური ვარსკვლავები

  როგორც ცნობილია, ჩვენი სამყაროს ატომების ბირთვები პროტონებისა და ნეიტრონებისგან შედგებიან, რომლებიც თავის მხრივ, პირველი თაობის კვარკებისგან არიან აწყობილნი – u-კვარკები და d-კვარკები.

დეტექტორი ALICE

 ეს არის კლასიკური სქემით აწყობილი დიდი დეტექტორი, თუმცა ოპტიმიზირებული მძიმე ბირთვების შეჯახებების შესწავლისთვის. მისი ზომები 26/16/16-ზე მეტრია, მთლიანი მასა 10 000 ტონა.