ფიზიკოსებმა სწორად ვერ შეაფასეს კვარკ-გლიუონური პლაზმის სიბლანტე

ფიზიკოსებმა დაადგინეს, რომ კვარკ-გლიუონური პლაზმის სიბლანტის მონაცემი შესძლებელია გადაჭერბებული იყო შეფასებების დროს. მკვლევართა სტატია ჟურნალ Physical Review Letters-ში გამოჩნდა, მოკლედ კი ამის შესახებ ვენის უნივერსიტეტის საიტი წერს.

კვარკი

  კვარკებზე დაწვრილებით საუბარი სცილდება პოპულარული ასტრონომიის თემას, თუმცა მაინც შეგიქმნით ამ ერთდროულად არსებულ და თან არ არსებულ ელემენტარულ ნაწილაკზე გარკვეულ წარმოდგენას, რადგან ასეთი კითხვა დაისვა მომხმარებლის მიერ  კატეგორიაში ”ატომი”.