ასტეროიდებზე თვალთვალის სისტემის წარმატება

ასტეროიდებზე თვალთვალის სისტემის წარმატება

 საერთაშორისო ორგანიზაციამ, რომელსაც ნასა ხელმძღვაბელობს, პოტენციურად საშიშ ასტეროიდებზე სათვალთვალო

გრავიტაციული ტალღები ნეიტრონულ ვარსკვლავთა წყვილისგან

გრავიტაციული ტალღები ნეიტრონულ ვარსკვლავთა წყვილისგან

 ობსერვატორიებმა Advanced LIGO(გრავიტაციული ტალღების ობსერვატორია ლაზერული ინტერფერომეტრიით) და Virgo

კოსმოსური კორპორაციების ღია წერილი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას

კოსმოსური კორპორაციების ღია წერილი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას

 “ხელშეკრულება გარე კოსმოსის თაობაზე” გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებს შორის