ბნელი ენერგია დარტყმის ქვეშ: რთული თეორია

 თანამედროვე მონაცემები სამყაროს გაფართოების შესახებ ბნელი მატერიის თეორიას ეწინააღმდეგებიან – სამაგიეროდ აინშტაინის ძველ ჰიპოთეზას უჭერენ მხარს(The University of Arizona).

კიდევ ბნელი ენერგიის შესახებ

 წინა საუკუნის დასაწყისში ალბერტ აინშტაინმა ფარდობოთობის საერთო თეორიაში შემოიღო დროისგან დამოუკიდებელი სიდიდე, ე.წ. კოსმოლოგიური მუდმივა, რომელიც აღნიშნა ბერძნული ასო „ლამბდათი“-Λ. Λ იყო ფორმალური კონსტანტა, რომელშიც აინშტაინი ვერავითარ ფიზიკურ აზრს ვერ ხედავდა.