ბნელი ენერგია დარტყმის ქვეშ: რთული თეორია

 თანამედროვე მონაცემები სამყაროს გაფართოების შესახებ ბნელი მატერიის თეორიას ეწინააღმდეგებიან – სამაგიეროდ აინშტაინის ძველ ჰიპოთეზას უჭერენ მხარს(The University of Arizona).