ბნელი ენერგია დარტყმის ქვეშ: რთული თეორია

ბნელი ენერგია დარტყმის ქვეშ: რთული თეორია

 თანამედროვე მონაცემები სამყაროს გაფართოების შესახებ ბნელი მატერიის თეორიას ეწინააღმდეგებიან – სამაგიეროდ აინშტაინის ძველ ჰიპოთეზას უჭერენ მხარს(The University of Arizona).

”ბნელი ენერგიის კამერა” პირველ ფოტოებს იღებს

”ბნელი ენერგიის კამერა” პირველ ფოტოებს იღებს

  ახალი ასტრონომული ციფრული კამერა, რომელიც ჩილეს ობსერვატორიაშია, უკიდურესად შორეული გალაქტიკის ფოტოებს იღებს.

კიდევ ბნელი ენერგიის შესახებ

კიდევ ბნელი ენერგიის შესახებ

 წინა საუკუნის დასაწყისში ალბერტ აინშტაინმა ფარდობოთობის საერთო თეორიაში შემოიღო დროისგან დამოუკიდებელი სიდიდე, ე.წ. კოსმოლოგიური მუდმივა, რომელიც აღნიშნა ბერძნული ასო „ლამბდათი“-Λ. Λ იყო ფორმალური კონსტანტა, რომელშიც აინშტაინი ვერავითარ ფიზიკურ აზრს ვერ ხედავდა.