ჰაბლის დაძაბულობა…

 სამყაროს გაფართოების სიჩქარის მაჩვენებელი ჰაბლის მუდმივის ყველაზე ზუსტი თანამედროვე მნიშვნელობა არის: H0 = 67,4 ±