ზვიგენი

 დედამიწაზე ვერ მოიძებნება ისეთი დიდი ზღვა, რომელშიც ნისლეული ზვიგენი შეიძლება