სად დაეცემა ანტიატომი: გრავიტაცია თუ ანტიგრავიტაცია?

  იმ ნაკლებად შესასძლებელ შემთხვევაში, თუ გრავიტაცია ანტიმატერიაზე განსხვავებულად მოქმედებს, ვიდრე ჩვეულებრივ მატერიაზე, მეცნიერებს სამყაროს აგებულებაზე თავიანთი შეხედულებების შეცვლა მოუწევთ(LBNL).

პროტონის ზომამ ფიზიკოსები საგონებელში ჩააგდო

ფიზიკოსებმა პროტონის ზომა გადაამოწმეს, მიღებული შედეგი სხვა მეთოდებით მიღებული შედეგებისგან განსხვავებული აღმოჩნდა, განსხვავების მიზეზი აქამდე გაურკვეველი რჩება(Science; NatureNews).

ანტინეიტრინო: რითი ჯობია მატერია ანტიმატერიას

 მოუხელთებელ და უმსუბუქეს ნაწილაკებზე ჩატარებული ზუსტი კვლევბი საშუალებას იძლევა გაირკვეს, რატომ არის სამყაროში ასე ცოტა ანტიმატერია.

ახალი მონაცემები ჰიგსის ბოზონზე

 შეგახსენებთ, რომ 125 გევ ენერგიის ჰიგსის ბოზონის შესწავლა მკვლევართათვის ძალიან ხელსაყრელი აღმოჩნდა, რადგან ფიზიკოსებს ერთბაშად მისი დაშლის 5 არხის შესწავლა და მონაცემების თეორიულ წინასწარმეტყველებებთან შედარება შეუძლიათ.