მეხუთე ძალა?!

 გრავიტაციული ძალები პლანეტებს, ვარსკვლავებსა და გალაქტიკებს აკავებს ერთმანეთთან,