”ანენერბე” და რამდენიმე უჩვეულო თავის ქალა ადიღეში

”ანენერბე” და რამდენიმე უჩვეულო თავის ქალა ადიღეში

 ადიღეს(ჩექეზეთი) მთებში, მეცნიერებისთვის უცნობი არსებების თავის ქალა და ”ანენერბეს”

დოგონები

დოგონები

 დედამიწაზე, იდუმალებით მოცული მცირერიცხოვანი ეთნოსები, რომელთა მემკვიდრეობა კაცობრიობის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს,