მაიას კიდევ ერთი კალენდარი – გისურვებთ ბაკტუნს.

 ცუდი სიახლე: ეს ტყუილია, არანაირი ახალი კალენდარი არ უნახავთ.

 კარგი სიახლე: მაიას კალენდარი არც არასდროს წინასწარმეტყველებდა ქვეყნიერების დასასრულს.

არქეოასტრონომია

  კარგა ხანია, სხვადასხვა ქვეყანაში ვითარდება მეცნიერების ეს ახალი დარგი. არქეოასტრონომია არის ასტრონომიისა და არქეოლოგიის სინთეზი.