სპრინტერი პულსარი

 ასტრონომებმა აღმოაჩინეს, რომ პულსარი IGR J11014-6103 ვარსკვლავთშორის სივრცეში რეკორდული სიჩქარით გადაადგილდება(arXiv.org, Astrophysical Journal Letters).