ასტრომოყვარულმა პლეადები გადაიღო

მოდიფიცირებული ფოტოკამერა DSLR Canon 350 Baader Planetarium-ით, ასტრომოყვარულმა გაფანტული ვარსკვლავური გროვა პლეადას ფოტო გადაიღო, რომელიც აგრეთვე M45-თის სახელითაა ცნობილი.