მულტისამყარო – მისი არსებობის მიზეზები

 შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ჩვენი სამყარო ერთად ერთი არაა, არამედ ნაწილია სამყაროთა სიმრავლისა, რომელსაც ”მულტისამყარო” ეწოდება.

მულტისამყარო

მულტისამყარო

 სამყარო არის ყველაფერი ის რაც ფიზიკურად არსებობს, სივრცისა და დროის ერთობლიობა, მატერიის ყველა ფორმა, ფიზიკური კანონები და კონსტანტები, რომლებიც ამ ყველაფერს მართავენ.

დოგონები

დოგონები

 დედამიწაზე, იდუმალებით მოცული მცირერიცხოვანი ეთნოსები, რომელთა მემკვიდრეობა კაცობრიობის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს,