მზის დაბნელება მარსზე

 მარსმავალმა ”ცნობისმოყვარეობამ”, რომელიც ახალა მარსის ზედაპირზე იმყოფება, მზის არასრული დაბნელების გადაღება შეძლო. ფოტოზე მზის დისკოზე ფობოსის მიერ გადაფარული პატარა ფრაგმენტის დანახვაა შესაძლებელი.