ასტრონომია 2017

ასტრონომია 2017

მღვიმეები მთვარეზე  ამ აღმოჩენამ, მთვარის კოლოონიზაციის თემისადმი ინტერესი ისევ გამოაცოცხლა.