ანიზოტროპული სამყარო

ჩინელმა ასტროფიზიკოსებმა სამყაროს ანიზოტროპულობის ახალი მტკიცებულებები მიიღეს. თუმცა ნაშრომი ჯერჯერობით არ არის მიღებული სარეცენზიო მეცნიერულ ჟურნალებში.

პევატრონები

 კოსმოსური სხივები, დამუხტული ნაწილაკებია, ძირითადად, პროტონები და ჰელიუმის ბირთვები,

პლანკი-2015

 ევროპის კოსმოსურმა სააგენტომ, 5 თებერვალს დიდი მასივი გამოაქვეყნა მასალებისა,